videogt

nen-hd.jpg

Trang chủ»Công bố thông tin»QĐ HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty
Trang chủ»Công bố thông tin»QĐ HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty

QĐ HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty

  • Ngày update:

    27/10/2022

  • Download:

    Download

dt1
dt2
dt1
dt2
dt1
dt2
5

Đăng ký nhận tin

Email(*)
Trường bắt buộc

Gửi

TRỤ SỞ CHÍNH

90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
(84-269) 3 748 367 - Fax: (84-269) 3 748 366
duclong@duclonggroup.com
http://www.duclonggroup.com

Mạng xã hội

icon-vn.jpg
icon-en.jpg