videogt

nen-hd.jpg

Trang chủ»Công bố thông tin»QĐ HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan
Trang chủ»Công bố thông tin»QĐ HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

QĐ HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

  • Ngày update:

    07/02/2023

  • Download:

    Download

dt1
dt2
dt1
dt2
dt1
dt2
5

Đăng ký nhận tin

Email(*)
Trường bắt buộc

Gửi

TRỤ SỞ CHÍNH

90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
(84-269) 3 748 367 - Fax: (84-269) 3 748 366
duclong@duclonggroup.com
http://www.duclonggroup.com

Mạng xã hội

icon-vn.jpg
icon-en.jpg